Schoolgids en jaarplan 2023 - 2027

Elk jaar stellen we onze schoolgids bij, zo proberen we de informatie over onze school up-to-date te houden.
Aan het begin van elke schooljaar krijgt elk gezin een gedrukt exemplaar.
Ook krijgen de ouders die hun kind komen opgeven een exemplaar mee naar huis.
 
Voor de komende vier jaar heeft de school een meerjaren schoolplan 2023 - 2027 opgesteld.