Schoolkalender

In de eerste week van elk schooljaar wordt de schoolkalender uitgedeeld.
In deze schoolkalender kunnen de leerlingen en ouders allerlei activiteiten terug vinden.
Bj het plannen van bijvoorbeeld doktersbezoeken kan dan hiermee rekening gehouden worden. 
De jaarkalender is toegankelijk voor ouder(s)/verzorger(s) in onze Social Schools app.