Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad, afgekort MR, is een orgaan waarin zowel leerkrachten als ouders zitting hebben.

Namens de ouders:

Jay Banarsi (voorzitter) 

Mohamed El Boujadaini  

Sara Ahmed 


Namens het team:

Lianne den Dulk (secretaris) 

Edwin de Zeeuw     

Dave de Recht  

 

 

De MR komt diverse keren per jaar bij elkaar. Er wordt gesproken over allerlei zaken die de school aangaan, zoals schoolbeleid, schoolorganisatie, personeelsbeleid en veiligheid in de school.

De vergaderdata die gepland staan van de MR voor 2020-2021 zijn:

 

28-09-2020

02-11-2020

11-01-2021

23-03-2021

10-05-2021

28-06-2021


Als u iets in de MR besproken wilt hebben kunt u dit aan een van de leden van de MR doorgeven.

 

Statuten en regelement voor de MR Primair Onderwijs, zoals vastgesteld door het bestuur: