Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad, afgekort MR, is een orgaan waarin zowel leerkrachten als ouders zitting hebben.

Namens de ouders:

Jay Banarsi (voorzitter) 

Fikrit Akachoud  

Sara Ahmed 


Namens het team:

Natasja verkamman (secretaris) 

Edwin de Zeeuw     

Dave de Recht  

 

 

De MR komt diverse keren per jaar bij elkaar. Er wordt gesproken over allerlei zaken die de school aangaan, zoals schoolbeleid, schoolorganisatie, personeelsbeleid en veiligheid in de school.

De vergaderdata die gepland staan van de MR voor 2023 - 2024 zijn:

 

Maandag 18 - 9 - 2023

Maandag 13 - 11 - 2023
Maandag 5 - 2 - 2024
Maandag 8 - 4 - 2024 
Maandag 24 - 6 - 2024 


Als u iets in de MR besproken wilt hebben kunt u dit aan een van de leden van de MR doorgeven.

 

Statuten en regelement voor de MR Primair Onderwijs, zoals vastgesteld door het bestuur:

Downloads