Schoolgids en jaarplan 2019-2020

Elk jaar stellen we onze schoolgids bij, zo proberen we de informatie over onze school up-to-date te houden.
Aan het begin van elke schooljaar krijgt elk gezin een gedrukt exemplaar.
Ook krijgen de ouders die hun kind komen opgeven een exemplaar mee naar huis.
 
Voor de komende vier jaar heeft de school een meerjaren schoolplan 2019-2023 opgesteld. Vanuit dit meerjarenschoolplan is het jaarplan 2020-2022 opgesteld. Hierin beschrijven we kort wat we in het schooljaar 2020-2021 van plan zijn om te bespreken, veranderen enz.