Schoolvakanties 2023 - 2024

Hieronder vindt u het vakantie rooster voor het schooljaar 2023 - 2024.
In dit schooljaar staan er ook studiedagen voor het personeel gepland.
Op deze studiedagen zijn de leerlingen vrij.
Ook de zogenaamde marge dagen (extra vrije dagen) staan in dit rooster vermeld.

Vakantierooster 2023 - 2024  

Vakantiedagen 

Basisonderwijs 

Herfstvakantie 

maandag 16 oktober 2023 t/m vrijdag 20 oktober 2023

Kerstvakantie 

vrijdagmiddag 22 december 2023 (om 12.00 uur) t/m  

vrijdag 5 januari 2024

Voorjaarsvakantie 

maandag 19 februari 2024 t/m vrijdag 23 februari 2024

Paasvakantie 

vrijdag 29 maart 2024 t/m maandag 1 april 2024 

Meivakantie 

maandag 29 april 2024 t/m vrijdag 10 mei 2024

Hemelvaartvakantie 

donderdag 9 mei 2024 t/m vrijdag 10 mei 2024 (Dit valt in de meivakantie!) 

Tweede Pinksterdag 

maandag 20 mei 2024 

Zomervakantie 

vrijdagmiddag 12 juli 2024 (om 12.00 uur)  t/m vrijdag 23 augustus 2024

 

Rooster vrije (mid)dagen groep 1 tot en met 8  

12 september 2023 Studiedag

6 oktober 2023  Studiedag 

20 november 2023 Margedag 

5 december 2023 ’s middags vrij i.v.m. Sinterklaas  

29 januari 2024 Margedag 

30 januari 2024 Studiedag

15 maart 2024 Studiedag

21 mei 2024 Studiedag

12 juni 2024 Studiedag

21 juni 2024 Margedag 

 

Rooster vrije (mid)dagen groep 1 en 2  

Extra margedag 

21 september 2023 rond 13.00 uur na de Speeltuin

Donderdagmiddag 21 december 2023 voor het Kerstdiner

Woensdag 3 april 2024