Schoolvakanties 2022-2023

Hieronder vindt u het vakantie rooster voor het schooljaar 2022-2023.
In dit schooljaar staan er ook studiedagen voor het personeel gepland. Op deze studiedagen zijn de leerlingen vrij.
Ook de zogenaamde marge dagen (extra vrije dagen) staan in dit rooster vermeld.

Vakantierooster 2022-2023  

Vakantiedagen 

Basisonderwijs 

Herfstvakantie 

maandag 24 oktober 2022 t/m vrijdag 28 oktober 2022 

Kerstvakantie 

vrijdagmiddag 26 december 2022 (om 12.00 uur) t/m  

vrijdag 6 januari 2023 

Voorjaarsvakantie 

vrijdag 27 februari 2023 t/m vrijdag 3 maart 2023 

Paasvakantie 

vrijdag 7 april 2023 t/m maandag 10 april 2023 

Meivakantie 

maandag 24 april 2023 t/m vrijdag 5 mei 2023 

Hemelvaartvakantie 

donderdag 18 mei 2023 t/m vrijdag 19 mei 2023 

Tweede Pinksterdag 

maandag 29 mei 2023  

Zomervakantie 

vrijdagmiddag 10 juli 2023 (om 12.00 uur)  t/m vrijdag 18 augustus 2023 

 

Rooster vrije (mid)dagen groep 1 tot en met 8  

13 september 2022 Studiedag

21 oktober 2022  Studiedag 

21 november 2022 Margedag 

5 december 2022 ’s middags vrij i.v.m. Sinterklaas 

9 januari 2023 Studiedag 

1 februari 2023 Margedag 

23 maart 2023 Studiedag

24 maart 2023 Margedag

14 juni 2023 Studiedag 

 

Rooster vrije (mid)dagen groep 1 en 2  

Extra margedag 

22 september 2022 rond 13.00 uur na de Speeltuin

donderdagmiddag 22 december 2022 voor het Kerstdiner