Schoolvakanties 2020-2021

Hieronder vindt u het vakantie rooster voor het schooljaar 2020-2021.
In dit schooljaar staan er ook studiedagen voor het personeel gepland. Op deze studiedagen zijn de leerlingen vrij.
Ook de zogenaamde marge dagen (extra vrije dagen) staan in dit rooster vermeld.

Vakantierooster 2020-2021  

Vakantiedagen 

Basisonderwijs 

Herfstvakantie 

maandag 19 oktober 2020 t/m vrijdag 23 oktober 2020 

Kerstvakantie 

vrijdagmiddag 18 december 2020 (om 12.00 uur) t/m  

vrijdag 1 januari 2021 

Voorjaarsvakantie 

vrijdag 22 februari 2021 t/m vrijdag 26 februari 2021 

Paasvakantie 

vrijdag 2 april 2021 t/m maandag 5 april 2021 

Meivakantie 

maandag 26 april 2021 t/m vrijdag 7 mei 2021 

Hemelvaartvakantie 

donderdag 13 mei 2021 t/m vrijdag 14 mei 2021 

Tweede Pinksterdag 

maandag 24 mei 2021  

Zomervakantie 

vrijdagmiddag 16 juli 2021 (om 12.00 uur)  t/m vrijdag 27 augustus 2021 

 

Rooster vrije (mid)dagen groep 1 tot en met 8  

30 oktober 2020  Studiedag 

23 november 2020 Margedag 

4 december 2020 ’s middags vrij i.v.m. Sinterklaas 

4 januari 2021 Studiedag 

27 januari 2021 Margedag 

26 maart 2021 Margedag (Leerkrachten groep 1-2 studiedag Regionale Dagen Jonge Kind) 

6 april 2021 Studiedag 

24 juni 2021 Studiedag 

 

Rooster vrije (mid)dagen groep 1 en 2  

Extra margedag 

Donderdagmiddag 17 december 2020      voor het Kerstdiner 

Vrijdag 25 juni 2021                                 Margedag groep 1-2