Onze school

Protestant-Christelijke basisschool het Kristal, gelegen in een rustige wijk in Rijswijk, bestaat ruim 50 jaar.
Van de oprichting in augustus 1970 tot 1 augustus 2014  heette de school Shalomschool.
Ouderbetrokkenheid en heldere communicatie staat bij ons in het vaandel.
We vonden dat bij deze nieuwe ontwikkeling een nieuwe naam hoorde.
Wanneer u denkt aan het Kristal kunt u denken aan het volgende:
 • Ons schoolgebouw is gezellig en functioneel. Het is gelijkvloers, goed toegankelijk en laagdrempelig (in beide betekenissen).
 • Elk kind krijgt passend onderwijs met aandacht voor RT op elk niveau (verlengde instructie, additionele R.T., levelkistenwerk).
 • We hebben de luxe te beschikken over een eigen gymzaal, speellokaal, aula, ict ruimte en twee schoolpleinen (voor bovenbouw en onderbouw). 
 • Elk kind wordt gekend binnen onze school. 
 • We voldoen aan de kerndoelen binnen het basisonderwijs en werken hard aan de verbetering in het onderwijs.
 • Daarnaast biedt het Kristal aandacht voor "Slim leren", doorlopen de kinderen uit groep 7 de trainingen "kom op voor jezelf" en de leerlingen in groep 8"jeugd EHBO".
 • Ons onderwijs is in ontwikkeling (taal/leesverbetertraject, opbrengstgericht werken). We staan open voor de toekomst.
 • In elke klas hangt een digitaal schoolbord.
 • Vanaf groep 4 werken de kinderen met "Snappet", dit zijn chromebooks waarop de leeerlingen oefenen in taal en rekenen.
 • We hebben een Wereldgroep. In deze groep worden leerlingen geplaatst die de Nederlandse Taal niet beheersen en ouder zijn dan 6 jaar. Na een jaar intensief taal onderwijs stromen ze in de reguliere groepen in.
 • Elke dinsdagochtend en woensdag is onze schoolmaatschappelijk werkster aanwezig.
 • We hebben een actieve OR en MR.
 • Er zijn goede contacten tussen de NSO en basisschool het Kristal
 • We hebben een inpandige peuterspeelzaal (Doe-Rakkertjes)