Agenda

U kunt ook de schoolkalender bekijken en downloaden. Handig voor op de koelkast!
8 t/m 17 maart 2021
Kunst in school
We gaan aan de slag met Kunst!
17 maart 2021
Afsluiting Kunst in school
Kunst in school wordt feestelijk afgesloten.
22 maart 2021
Vergadering Medezeggenschapsraad
De MR vergadert vandaag 
26 maart 2021
Margedag
Op deze dag zijn de leerlingen en leerkrachten een extra dag vrij.
29 maart 2021
Paasviering
Samen met de kinderen vieren we in de aula het feest van Pasen.
1 april 2021
Paasontbijt
Samen met ouders en de kinderen hebben we een paasontbijt in de klas.
2 t/m 5 april 2021
Goede Vrijdag
Paasvakantie
6 april 2021
Studiedag
De leerlingen zijn vrij maar de leerkrachten studeren.
14 april 2021
Start festiviteiten 50 jarig bestaan
Bs Het Kristal bestaat 50 jaar!
20 t/m 21 april 2021
Eindtoets
Groep 8 maakt de eindtoets met name de IEP.