Schoolgids en jaarplan 2018-2019

Elk jaar stellen we onze schoolgids bij, zo proberen we de informatie over onze school up-to-date te houden.
Aan het begin van elke schooljaar krijgt elk gezin een gedrukt exemplaar.
Ook krijgen de ouders die hun kind komen opgeven een exemplaar mee naar huis.
Via de link kunt u de schoolgids van dit schooljaar openen.
 
In ons jaarplan schrijven we wat we in dat schooljaar van plan zijn om te bespreken, veranderen enz.