Schoolvakanties 2018-2019

Hieronder vindt u het vakantie rooster voor het schooljaar 2017-2018.
In dit schooljaar staan er ook studiedagen voor het personeel gepland. Op deze studiedagen zijn de leerlingen vrij.
Ook de zogenaamde marge dagen (extra vrije dagen) staan in dit rooster vermeld.

Vakantierooster 2018-2019

 

Zomervakantie


maandag 16 juli 2018 t/m zondag 26 augustus 2018

Herfstvakantie

maandag 22 oktober 2018 t/m vrijdag 26 oktober 2018

Kerstvakantie

vrijdagmiddag 21 december 2018 (om 12.00 uur) t/m

vrijdag 4 januari 2019

Voorjaarsvakantie

vrijdag 22 februari 2019 t/m vrijdag 1 maart 2019

Goede vrijdag

vrijdag 19 april 2019

Meivakantie

maandag 22 april 2019 t/m vrijdag 3 mei 2019

Hemelvaartvakantie

donderdag 30 mei 2019 t/m vrijdag 31 mei 2019

Pinksterdagen

maandag 10 juni 2019 t/m dinsdag 11 juni 2019

Zomervakantie

vrijdagmiddag 19 juli 2019 (om 12.00 uur) t/m vrijdag 30 augustus 2019

 

Extra margedag (leerlingen en leerkrachten zijn vrij):

Maandag 19 november 2018

 

Studiedagen (alle leerlingen zijn vrij)

Vrijdag 5 oktober 2018

Maandag 10 december 2018

Maandag 4 maart 2019

Vrijdag 29 maart 2019 voor de leerkrachten groep 1-2 ( alleen de leerlingen van groep 1-2 zijn vrij!)

Woensdag 29 mei 2019